Contact Us : ติดต่อกับทางร้าน

สำนักงานใหญ่

Ubon Computer & Telecom Services
Ubon Computer & Telecom Services
42-46 ถนนพโลชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

Like us on Facebook : https://www.facebook.com/UbonComputer
โทรศัพท์
045-240835-8

วัน/เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.

รายละเอียด
ศูนย์จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงนานาชนิด ร้านของคนท้องถิ่นอุบลราชธานี จำหน่ายราคาเท่ากรุงเทพฯ รับออกแบบติดตั้งระบบเครือข่ายในสำนักงาน สถานศึกษา บริษัทห้างร้าน ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี

ร้านสาขา

สาขาตึกสุนีย์เทาเวอร์
โซนไอที ชั้น 3 ตึกสุนีย์เทาเวอร์ ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์
045-280288

โทรสาร
045-255061
วัน/เวลาเปิดทำการ
เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น.

รายละเอียด
สาขาตึกสุนีย์เทาเวอร์ จำหน่ายคอมพิวเตอร์พีซี โน้ตบุ๊ค พรินท์เตอร์ หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด
สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
ชั้น 2 เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เลขที่ 311 หมู่ 7 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์
045-950787

โทรสาร
045-255061
วัน/เวลาเปิดทำการ
เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น.

รายละเอียด
สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี จำหน่ายคอมพิวเตอร์พีซี โน้ตบุ๊ค พรินท์เตอร์ หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด
แบบฟอร์มการติดต่อ