Privacy Policy


Uboncomputer & Telecom Services เคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และผู้เยี่ยมชมออนไลน์ นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้คุณทราบหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลออนไลน์ของเรา ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม การจัดเก็บ การประมวลผล การโอนถ่าย และการใช้ข้อมูลส่วนตัว และทางเลือกต่างๆ เกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ท่านสามารถเข้าถึงบริการของเราได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของเรา แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ต่างๆ หรือโดยผ่านส่วนเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นกับระบบปฏิบัติการ (API) และโดยผ่านบุคคลภายนอก คำว่า “อุปกรณ์” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคอื่นๆ นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับการเข้าถึงบริการของเรา ไม่ว่าคุณจะเข้าถึงโดยวิธีใด และโดยการใช้บริการของเรา Uboncomputer จะถือว่าคุณยินยอมให้เราเก็บ โอน ประมวลผล จัดเก็บ เปิดเผย และใช้ในลักษณะอื่นตามที่ระบุไว้ในนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

สิ่งที่เราจะเก็บและวิธีการที่เราจะเก็บ:

เราจะจัดเก็บข้อมูลชนิดต่างๆ ต่อไปนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถให้บริการลูกค้าและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น

  • อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address)  สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่เข้าถึงหรือใช้บริการองเรา หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะจดจำและจัดเก็บ IP แอดเดรสของผู้เยี่ยมชม (อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรสของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชม) โดยอัตโนมัติ เพื่อดูว่าข้อมูลใดบนเว็บไซต์ที่ถูกเยี่ยมชมและระยะเวลาในการเยี่ยมชม ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่านบริการและเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเว็บไซต์ของเราได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติทุกๆ ครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบ เว้นแต่คุณจะเปิดใช้งานเทคโนโลยีการป้องกันที่มีอยู่ในเบราเซอร์บางชนิด
  • ข้อมูลของอุปกรณ์ เราอาจจัดเก็บข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ของคุณ เช่น รุ่นของฮาร์ดแวร์ เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ และหมายเลขของอุปกรณ์ นอกจากนี้ เรายังอาจรวบรวมและเก็บข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนตัว) ไว้บนอุปกรณ์ของคุณโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น ที่เก็บข้อมูลของเว็บเบราเซอร์ (รวมถึง HTML 5) และแคชข้อมูลของแอพพลิเคชั่น
  • คุกกี้ (Cookies) เช่นเดียวกับเว็บไซต์ต่างๆ ในปัจจุบัน เราอาจใช้เทคโนโลยีมาตรฐานที่เรียกว่า คุกกี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่อมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณ โดยการประเมินว่าส่วนใดของเว็บไซต์ของเราที่คุณสนใจที่สุด หรือจดจำคุณเมื่อคุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง เราไม่มีวัตถุประสงค์หรือเจตนาที่จะละเมิดความเป็นส่วนตัวของคุณในระหว่างที่คุณเยี่ยมชมไซต์ของเรา เบราเซอร์ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณลบคุกกี้จากฮาร์ดไดร์ฟคอมพิวเตอร์ของคุณ ปิดกั้นการรับคุกกี้ หรือรับคำเตือนก่อนจะจัดเก็บคุกกี้ได้ คุณสามารถเลือกที่จะตั้งค่าเบราเซอร์เพื่อแจ้งเตือนคุณเมื่อคุณได้รับคุกกี้ ช่วยให้คุณเลือกที่จะปฏิเสธหรือยอมรับคุกกี้ได้ คุกกี้อาจจะถูกใช้งานโดยบริษัทให้บริการด้านโฆษณาบุคคลที่สาม โดยบริษัทดังกล่าวจัดวางโฆษณาในเว็บไซต์ของเรา และควบคุมว่าจะแสดงโฆษณาใด บริษัทให้บริการด้านโฆษณาอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลบ่งชี้ตัวตนที่ได้รับจากคุณ นักโฆษณาจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายของโฆษณา และประเมินผลกระทบของโฆษณาดังกล่าว
  • ข้อมูลส่วนตัว (User Information) แม้ว่าโดยทั่วๆ ไป เราไม่ได้ขอให้คุณกรอกข้อมูลระบุตัวตนเพื่อการเข้าชม เข้าถึง หรือใช้เว็บไซต์ของเรา แต่ในบางครั้ง เราอาจขอให้คุณแจ้งข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลระบุตัวตนของคุณ เช่น อีเมลแอดเดรส ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลประชากร หรือการระบุตัวตนถาวร (เช่น ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน) การให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เรา ทำให้คุณสามารถซื้อ ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ รับการสนับสนุน ติดต่อกับเรา เข้าร่วมในการสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ สมัครเป็นสมาชิก หรือบอกรับจดหมายข่าว หรือลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดพิเศษได้ เราไม่ขอให้คุณส่งข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อน (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ การเมือง หรือความเชื่อทางศาสนา คดีอาญาที่ถูกกล่าวหาหรือได้กระทำ รสนิยมทางเพศ) และขอให้คุณอย่าส่งข้อมูลเหล่านั้นให้เรา ข้อมูลต่างๆ ที่คุณมอบให้เราโดยความสมัครใจ จะถูกใช้อย่างสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น

เราทำอะไรกับข้อมูลส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้มา อาจถูกใช้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของลูกค้าระหว่างคุณกับ  Uboncomputer เราต้องการใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์จากการเว็บไซต์ของเรา และประสบการณ์เกี่ยวกับเราโดยทั่วไปที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ เราไม่เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณมอบให้เรา เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยมิได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า นอกจากตามที่กฎหมายกำหนด

ถ้าคุณไม่แจ้งเราเป็นอย่างอื่น (ตามที่กล่าวไว้ด้านล่าง) เราจะส่งข้อมูลให้คุณเกี่ยวกับการอัพเกรดผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอพิเศษ และผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ จาก  Uboncomputer ที่เราคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ Uboncomputer เท่านั้นที่จะส่งเมลเหล่านี้ให้คุณโดยตรง หากคุณไม่ต้องการรับเมลดังกล่าว โปรดแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนตัวให้เรา นอกจากนี้ คุณสามารถบอกเลิกรับเมลได้ตลอดเวลาเมื่อคุณต้องการ โดยการติดต่อ  Uboncomputer โปรดดูวิธีการยกเลิกที่ด้านล่าง

นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องเราเองจากการร้องเรียนภายใต้กฎหมาย หรือเมื่อจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ และความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายของ  Uboncomputer ในกรณีดังกล่าว เราจะใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อรักษาสิทธิ์ของคุณ และเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นมีความเป็นธรรม ถูกกฎหมาย และเหมาะสม

ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราอาจทำการประเมิน ประมวลผล หรือจัดเก็บ หรือโอนถ่ายข้อมูลที่คุณมอบให้ไปยังสมาชิกในกลุ่มบริษัทของ  Uboncomputer (หรือผู้รับช่วงสัญญา) ในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงในประเทศที่คุณไม่ได้อาศัยอยู่ด้วย สถานที่เหล่านี้รวมถึงประเทศที่ไม่มีกฎหมายปกป้องการใช้งานข้อมูลส่วนตัวด้วย  Uboncomputer เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

Uboncomputer จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับองค์กรภายนอก เพื่อใช้ในการดำเนินการด้านการตลาด หรือการชี้ชวนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ  Uboncomputer อาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับตัวแทนหรือผู้รับช่วงสัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราจำเป็นต้องส่งของบางสิ่งให้แก่คุณ เราต้องแจ้งชื่อและที่อยู่ของคุณให้บริษัทขนส่งทราบ เรามอบเพียงข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในปริมาณที่น้อยที่สุดแก่ตัวแทนหรือผู้รับช่วงสัญญา เพื่อให้สามารถบริการหรือดำเนินกิจกรรมตามคำขอเท่านั้น

ข้อมูลของคุณอาจจะได้รับการเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ซึ่งเรามีหน้าที่ตามกฎหมายหรือมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เพื่อตอบสนองการร้องขอจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือโดยเชื่อมต่อกับการดำเนินการทางกฎหมาย  Uboncomputer ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของรัฐบาลหรือหน่วยงานควบคุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณ

หากเรารวมกับธุรกิจอื่นๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกลุ่ม  Uboncomputer ถูกควบรวมโดยธุรกิจอื่นๆ (หรือเข้าสู่การเจรจาในรูปแบบเดียวกัน) เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับธุรกิจดังกล่าวและที่ปรึกษา แต่หากเราจะดำเนินการดังกล่าว เราจะดำเนินการต่างๆ เพื่อปกป้องสิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณ