Terms & Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดสำหรับร้านค้าออนไลน์

Uboncomputer & Telecom Services เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อกำหนดต่อไปนี้พร้อมด้วยนโยบายในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อกำหนดในใบรับรอง และข้อกำหนดในการใช้เว็บไซด์มีผลต่อท่านในการเข้าถึงและการใช้ร้านค้าออนไลน์ ตลอดจนปริมาณสินค้าที่ได้รับการสั่งซื้อทางออนไลน์ผ่านทางร้านค้าของเรา โดยการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของเรา ท่านได้รับรองว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ตลอดจนเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการช่วยให้ท่านคุ้นเคยกับข้อกำหนดทั้งหมดของเรา ท่านสามารถเข้าดูส่วนสำคัญของเงื่อนไขได้จากเนื้อหาต่อไปนี้: 

 

ผู้ซื้อ

ท่านสามารถซื้อสินค้าที่เสนอทางออนไลน์จากเรา โดยการกรอกข้อมูลในใบสั่งซื้อออนไลน์ที่แนบไว้ในเว็บไซด์ของเราให้สมบูรณ์ ในการซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซด์ของเราท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ โดยการส่งคำสั่งซื้อ ท่านได้ยืนยันว่าท่านมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และข้อมูลทั้งหมดที่ท่านกรอกในใบสั่งซื้อถูกต้อง สมบูรณ์ และไม่มีการเบี่ยงเบนความจริงใดๆ

ท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อเสนอกับเราด้วยความซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทุกประการ เราสามารทำการยกเลิกคำสั่งซื้อที่เราพิจารณาแล้วว่า ท่านไม่ได้ปฏิบัติต่อเราด้วยความซื่อสัตย์ หรือท่านได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดทางกฎหมาย แม้ว่าคำสั่งซื้อนั้นได้รับการยืนยันและมีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของท่านแล้วก็ตาม หากบัตรเครดิตของท่านได้รับการเรียกเก็บเงินจากการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ก่อนที่เรายกเลิกคำสั่งซื้อ เราจะแจ้งให้ท่านทราบและทำการคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ท่านในจำนวนเท่ากับที่เรียกเก็บ หักค่าจัดส่ง และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เราพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม

 

คำสั่งซื้อ

ท่านสามารถสมัครสมาชิก และเปิดบัญชีกับเว็บไซด์ของเรา หรือเข้าสู่ระบบของเราในฐานะแขก เพื่อทำการสั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์ของเรา เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อท่านไม่สามารถยกเลิกได้ คำสั่งซื้อทั้งหมดขึ้นอยู่กับการยอมรับและการพิจารณาของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว

 

ข้อเสนอพิเศษ

เราอาจจัดให้มีข้อเสนอพิเศษสำหรับสินค้าของเราตามโอกาส และเราสามารถยกเลิกข้อเสนอพิเศษใดๆ ได้ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า หากมีการยกเลิก ข้อเสนอพิเศษจะยังคงใช้ได้กับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไปแล้ว ด้วยความซื่อสัตย์ตามข้อกำหนดต่างๆ ก่อนที่ข้อเสนอพิเศษนั้นๆ จะถูกยกเลิก

 

ราคา

ราคาสินค้าทั้งหมดเสนอในสกุลเงินบาทไทย การแปลงสกุลเงินสามารถแสดงได้เมื่อท่านร้องขอ ราคาเหล่านี้รวมภาษีของสินค้าและการบริการท้องถิ่น นอกจากจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น หากแต่รวมเอาภาษีอื่นๆ ไว้ตามความเหมาะสม ค่าบริการในการส่งมอบสินค้าถูกเลือกโดยผู้บริโภค และจะนำไปแสดงในส่วนของการชำระเงิน เช็คเอ๊าท์ และในหน้ารถเข็น

 

จำนวนสินค้าที่มีจำหน่าย

สินค้าทั้งหมดที่เสนอขายขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าคงคลัง หากไม่มีสินค้าในสินค้าคงคลัง เราอาจทำการติดต่อท่าน เพื่อแจ้งวันที่ส่งมอบสินค้าโดยประมาณ และท่านยินยอมที่จะให้เราส่งมอบสินค้าตามรายการสั่งซื้อนั้น เมื่อมีของในสินค้าคงคลังแล้ว

 

การส่งมอบ/การจัดส่ง 

ขณะนี้เราจัดส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น ค่าจัดส่งจะถูกกำหนดตามระยะทาง น้ำหนัก และวิธีการจัดส่ง หากท่านต้องการทราบค่าจัดส่ง ท่านสามารถทำได้โดยใส่สินค้าลงในรถเข็น และดำเนินการตามขั้นตอนเช็คเอ๊าท์ ซึ่งจำนวนเงินรวมทั้งหมดจะแสดงก่อนขั้นตอนการชำระเงิน ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดที่อยู่ในรายการจัดส่งสินค้านั้นถูกต้อง เมื่อท่านกรอกใบสั่งซื้อสินค้า และขออภัยที่เราไม่สามารถจัดส่งไปยังที่อยู่ที่เป็นตู้ไปรษณีย์ได้

เราจะพยายามดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 5 วันทำการ โดยปกติสินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 5 ถึง 10 วันทำการหลังจากการดำเนินการจัดส่งขึ้นอยู่กับระยะทางในการจัดส่ง ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้เราทราบ หากท่านไม่ได้รับสินค้าตามการสั่งซื้อของท่านโดยส่งอีเมล์ถึงเราที่ sale@uboncomputer.co.th เมื่อเราทราบว่าสินค้าไม่ได้ถูกจัดส่งภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เราจะติดต่อบริษัทผู้จัดส่ง และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตามการรับรู้ของเรา

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายอันมีผลมาจากการส่งมอบล่าช้า หรือการไม่ได้รับมอบสินค้า และการส่งมอบสินค้าล่าช้า ไม่ถือว่าเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน

ท่านสามารถเลือกที่จะรับการจัดส่งแบบมี หรือไม่มีการเซ็นรับสินค้าก็ได้ หากท่านเลือกที่จะรับสินค้าโดยไม่มีการเซ็นรับ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากการส่งมอบสินค้า 

หากท่านเลือกการรับมอบสินค้าพร้อมการเซ็นรับ ท่านจะต้องอยู่รอรับสินค้าในช่วงเวลาระหว่าง 7:00 ถึง 17:00 ท่านสามารถเลือกที่อยู่ในการส่งมอบที่ต่างไปจากที่อยู่ในการชำระเงินได้ ยกตัวอย่างเช่น ท่านอาจใช้ที่อยู่ที่ทำงานของท่านในการส่งมอบหากนายจ้างของท่านอนุญาต หากท่านไม่อยู่ในขณะที่เจ้าหน้าที่จัดส่งทำการส่งมอบสินค้า เจ้าหน้าที่จัดส่งจะทิ้งบัตรไว้เพื่อให้ท่านติดต่อผู้จัดส่งและทำการนัดหมายวันและเวลาในการส่งมอบใหม่ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหาย อันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่ได้ติดต่อกับผู้จัดส่ง ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในบัตรแจ้ง "สินค้ารอการติดต่อขอรับ" ที่ทางผู้จัดส่งทิ้งไว้ให้ท่านเมื่อพยายามที่จะส่งมอบในครั้งแรก

 

โปรโมชั่นการจัดส่งฟรี

ในบางโอกาสเราอาจจะจัดรายการโปรโมชั่นเพื่อจัดส่งฟรี หรือรายการอื่นในลักษณะใกล้เคียง ในระหว่างช่วงเวลาโปรโมชั่นนั้น ข้อกำหนดต่างๆ ของรายการโปรโมชั่นจะอยู่เหนือข้อกำหนดนี้ นอกเหนือจากข้อเสนอพิเศษและส่วนแก้ไขข้อผิดพลาด ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าในกรณีที่ท่านเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อ อย่างไรก็ตามเราจะรับผิดชอบในส่วนของการจัดส่งใหม่ให้สำหรับการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อครั้งแรก สินค้าที่ผิดแต่ไม่สามารถจัดส่งแทนได้จะได้รับการคืนเงินในจำนวนเต็ม และเราจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายของสินค้าที่ส่งมอบผิด  

 

ความชำรุดเสียหาย

หากท่านได้รับสินค้าที่มีความชำรุดเสียหาย เราจะทำการออกรายการส่วนลดในจำนวนเงินที่ท่านจ่ายค่าสินค้าไป หรือทำการส่งมอบสินค้าใหม่เพื่อแทนสินค้าเดิมที่เสียหายตามกรณีที่เราเห็นว่าสมควร หากท่านแจ้งให้เราทราบภายในเวลา 7 วันหลังจากที่ได้รับการส่งมอบสินค้า เราจะขอให้ท่านแสดงหลักฐานที่แสดงถึงความชำรุดเสียหายเพื่อพิจารณาการคืนเงินหรือการออกสินค้าแทน 

 

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงในความเสียหาย การสูญหาย หรือสินค้าเสื่อมคุณภาพที่ส่งถึงท่านในระหว่างการส่งมอบตามข้อกำหนดเหล่านี้

 

กรรมสิทธิ์

สินค้าที่ท่านสั่งซื้อยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา จนกว่าท่านจะทำการชำระค่าสินค้าครบเต็มจำนวน

    

การส่งคืน 

Uboncomputer & Telecom Services มีนโยบายที่เคร่งครัดในการไม่รับคืนสินค้า นอกจากในกรณีที่สินค้ามีความชำรุดเสียหาย ตามส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

 

ข้อจำกัดทางความรับผิดชอบ

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไม่ว่าในกรณีใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อฝ่ายใดไม่ว่าโดยทางตรง ทางอ้อม โดยอุบัติเหตุ กรณีพิเศษ โดยทางแบบอย่าง หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากการเสนอขายสินค้าหรือการบริการผ่านเว็บไซด์นี้ หรือการใช้สินค้าและการบริการดังกล่าวโดยบุคคลหนึ่งบุคคลใด ตลอดจนโดยไม่จำกัดถึงการสูญเสียผลกำไรหรือเงินฝากสะสม ความเสียหายต่อการสูญเสียทรัพย์สินหรือการได้รับบาดเจ็บของบุคคล (รวมถึงการเสียชีวิต) แม้ว่าเราจะให้การแนะนำอย่างชัดเจนถึงความน่าจะเป็นของความเสียหายเหล่านั้น การยกเว้นและการได้รับยกเว้นในความรับผิดชอบนี้มีผลบังคับใช้กับทุกกรณีของการกระทำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญา การรับประกัน การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (ตลอดจนความละเลย) หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นๆ ในขอบเขตที่การได้รับยกเว้นความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีประสิทธิภาพไม่ว่าเหตุผลใดๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขนี้และหนี้สินรวมสูงสุดสำหรับการสูญเสีย ความเสียหายและจำนวนเงินทั้งหมดที่อ้างถึงในการได้รับยกเว้นภาระหนี้สินดังกล่าวข้างต้นภายใต้การกระทำใด ๆ ดังที่อ้างถึงในการได้รับยกเว้นภาระหนี้สินดังกล่าวข้างต้นจะถูกจำกัด

 

ค่าเสียหาย

ท่านตกลงยินยอมชดเชยค่าเสียหาย ปกป้อง และรักษาเรา เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้ออกใบอนุญาต และผู้เสนอขายสินค้าและบริการไม่ให้ได้รับอันตรายจากและต่อการสูญเสีย ค่าใช้จ่าย คำร้องเรียน การดำเนินการ ความเสียหาย และต้นทุน (รวมทั้งที่เป็นตามจริง ในกรณีพิเศษ โดยตรง ทางอ้อม โดยอุบัติเหตุ โดยแบบอย่าง หรือผลลัพธ์) ในทุกประเภทและลักษณะที่เกิดขึ้นโดยบุคคลอื่นเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากความรุนแรงใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ เงื่อนไขและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการอ้างถึง สิทธิของบุคคลอื่นใด และกฎหมายที่บังคับใช้ สิ่งที่ต้องมีตามที่กฎหมายกำหนด ระเบียบหรือข้อบังคับ หรือเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและการบริการที่เราเสนอขาย

 

การติดต่อกับเรา

ส่งอีเมล์ถึงเราได้ที่ sale@uboncomputer.co.th

 

การส่งจดหมายถึงท่าน

เราอาจทำการติดต่อท่านทางอีเมล์ การประกาศทั่วไปบนเว็บไซด์ หรือวิธีการติดต่ออื่น ที่สามารถเชื่อถือได้ไปยังที่อยู่หรือการใช้ข้อมูลเพื่อการติดต่อที่ท่านได้มอบไว้ให้

 

โอกาสพิเศษ

ท่านได้รับรองและยินยอมให้เราพ้นพันธะจากการดำเนินการเสนอขายสินค้าและพันธะอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบสำหรับการล่าช้าในสถานที่ และช่วงเวลาที่เราถูกขัดขวางให้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของเหตุการณ์ หรือสาเหตุที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเรา เราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบถึงความล่าช้า และระยะเวลาที่คาดว่าจะสามารถจัดส่งได้ หากเราเป็นผู้ที่ขัดขวางในการปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ของเราให้ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่สมควรจะเป็น เราอาจเลือกที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน และออกจดหมายแจ้งส่วนลดตามจำนวนเงินที่ชำระไปสำหรับคำสั่งซื้อนั้น โดยที่เราจะไม่มีหนี้สินอื่นใดกับท่านในอีกต่อไป

 

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดนี้ (รวมถึงข้อกำหนดหรือนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามการกล่าวอ้าง) เป็นการกำหนดข้อตกลงทังหมดระหว่างท่านและเรา ที่เกี่ยวกับเรื่อง และสิ่งที่เข้ามาแทนที่ของมันตามที่ได้มีการสื่อสารกันก่อนหน้า

 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

เราอาจทำการแก้ไขข้อกำหนดนี้ตามโอกาส โดยการประกาศข้อกำหนดฉบับเปลี่ยนแปลงแก้ไขลงในเว็บไซด์ของเรา ท่านควรเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์เป็นประจำ เพื่อรับข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์จากการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อกำหนดที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้เฉพาะกับสินค้าที่ถูกสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซด์หลังจากการเปลี่ยนแปลงแล้วเท่านั้น