Delivery Information

การจัดส่งสินค้าของเรา


หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส มีบริการจัดส่งสินค้าสำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก หรือเมื่อมีการดำเนินการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ออกแบบและติดตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการบริการดูแลรักษา ซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในระบบ

ขณะนี้ การจัดส่งสินค้าของเราจำกัดเฉพาะในเขตพื้นที่บริการเท่านั้น ยังไม่มีการจัดส่งทางผู้ให้บริการขนส่ง และไปรษณีย์ไทย (ในอนาคตอาจมีเพิ่มบริการส่วนนี้)

หากท่านมีความประสงค์จะให้ทางร้านจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของท่าน โปรดติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายขาย sale@uboncomputer.co.th


พบกับเราได้ทั้ง 3 สาขา