Desktops

Desktops

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ เครื่องแม่ข่าย หลากหลายแบรนด์ ตั้งแต่คุณภาพพื้นฐานงานเอกสารทั่วไป จนถึงเครื่องระดับเวอร์กสเตชั่นสำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม หรืองานสร้างแอนิเมชั่น ภาพยนตร์สั้นหรือสารคดี รวมทั้งงานเพลงและดนตรี


Refine Search